تجهیزات بخش ها

سایر تجهیزات

خدمات

دسته بندی شرکت ها

+ سایر:

مشاهده نتایج جستجوی واژه pap (12)

Bio-rad
Bio-rad

Lyphochek Immunoassay plus control ,Levels 1,2 and 3 Antalytes 11-deoxycortisol Carbamazepina Lidocaine Somatomedin-c 17-α-hydeoxy progesterone Carbamazepina (free) Fructosamine Lithium T3 (free) 25- hydroxyl vitamin d Cea Fsh N – acetylprocainami

Bio-rad
Bio-rad

Lyphochek Immunoassay plus control ,Levels 1,2 and 3 Antalytes 11-deoxycortisol Carbamazepina Lidocaine Somatomedin-c 17-α-hydeoxy progesterone Carbamazepina (free) Fructosamine Lithium T3 (free) 25- hydroxyl vitamin d Cea Fsh N – acetylprocainami

Tosoh AiA360
Tosoh AiA360

Dedicated to earn your trust Automated immunoassay System نمایندگی انحصاری کمپانی TOSOH ژاپن در ایران صحت دقت سرعت= TOSOH BIOSCINECE AIA360 یک دستگاه کوچک و کارآمد • دارای جایگاه 25 تست • قابلیت استفاده از لوله و یا کاپ جهت نمونه سرم

وایداس, vidas, کیت دستگاه, قیمت دستگاه, ایمونواسی, ایمونوفلورسانس, دستگاه ویداس, IFA, دستگاه ایمونوفلورسانس, ELFA

«« « 2/ » »»